Servei de promoció internacional AeballUPMBALLFacebookFacebookFacebookTwitterLinkedinYoutube

pla de promociódocumentació d’accionscontacte

Servei de promoció internacional
INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓConsulta les subvencions disponibles per iniciació a l'exportació: SUBVENCIONSENTIDAD:   Especificar Otros:  

ACCIÓ:  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Se ruega cumplimentar este cuestionario lo más detalladamente posible.

1) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:

Empresa:
Persona de contacto Cargo
Domicilio Social
Localidad: Código Postal
NIF:
Teléfono: Fax:
Web: E-mail:
Nº de trabajadores:


2) REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre:
DNI:3) DATOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA:

Tipo de empresa: Fabricante. Servicios.
Sector:
Productos que fabrica:
Destino final de sus productos:


Último año cerrado
VOLUMEN DE FACTURACIÓN (*)
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (*)


Países destino de sus exportaciones (los 5 primeros en porcentaje del último año cerrado)

PAÍS %
Al enviar el formulario recibirá un comprobante al correo electrónico indicado en este documento.


    Li comuniquem que les dades introduïdes al portal www.aeball.net seran incorporades a un fitxer que gestiona AEBALL / UPMBALL amb l'objectiu d'oferir-li els serveis propis de la seva activitat. Es pot procedir a una possible comunicació o cessió a tercers per a finalitets relacionades amb les activitats desenvolupades pel responsable del fitxer. Pot exercir els seus drets d'oposició, cancel.lació, modificació o accés mitjançant un comunicat remès a AEBALL / UPMBALL (aeball@aeball.net).

En caso de duda pueden contactar con: info@aeball.netAEBALL - Associació Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat * UPMBALL - Unió Patronal Metal·lúrgica de L’Hospitalet i Baix Llobregat
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Dreta - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Fax. 93.337.50.15 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Política de cookies