Servei de promoció internacional AeballUPMBALLFacebookFacebookFacebookTwitterLinkedinYoutube

pla de promociódocumentació d’accionscontacte

Servei de promoció internacional
JORNADESJornades Informatives amb l'objectiu d’informar diferents àmbits relacionats amb la internacionalització o alguns mercats objectiu lligats a Missions Comercials previstes dins del Programa de Promoció Internacional anual.ENTIDAD:   Especificar Otros:  

JORNADA:  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Se ruega cumplimentar este cuestionario lo más detalladamente posible.

REPRESENTANTE/S DE LA EMPRESA PARTICIPANTE EN LA JORNADA:

Empresa:
Email:

Nombre:
Cargo:
Email:
Teléfono movil:

Nombre:
Cargo:
Email:
Teléfono movil:

Nombre:
Cargo:
Email:
Teléfono movil:    
Li comuniquem que les dades introduïdes al portal www.aeball.net seran incorporades a un fitxer que gestiona AEBALL / UPMBALL amb l'objectiu d'oferir-li els serveis propis de la seva activitat. Es pot procedir a una possible comunicació o cessió a tercers per a finalitets relacionades amb les activitats desenvolupades pel responsable del fitxer. Pot exercir els seus drets d'oposició, cancel.lació, modificació o accés mitjançant un comunicat remès a AEBALL / UPMBALL (aeball@aeball.net).

En caso de duda pueden contactar con: info@aeball.net
Contacto Home


AEBALL - Associació Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat * UPMBALL - Unió Patronal Metalúrgica de L’Hospitalet i Baix Llobregat
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Dreta - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Fax. 93.337.50.15 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Política de cookies