Servei de promoció internacional AeballUPMBALLFacebookFacebookFacebookTwitterLinkedinYoutube

pla de promociódocumentació d’accionscontacte

Servei de promoció internacional
MISSIONS INVERSESLes missions comercials inverses ofereixen la possibilitat de mantenir entrevistes amb clients o proveidors potencials sense desplaçar-se al país escollit. Són els possibles contactes qui es desplacen.ENTIDAD:   Especificar Otros:  

MISIÓN:  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Se ruega cumplimentar este cuestionario lo más detalladamente posible.

1) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:

Empresa:
Persona de contacto Cargo
Domicilio Social
Localidad: Código Postal
NIF:
Teléfono: Fax:
Web: E-mail:2) ENTREVISTAS:

SECTOR Quiero solicitar entrevista
AUTOMOCIÓ
CONSTRUCCIÓ
ENVÀS I EMBALATGE
MÀQUINA-EINA
MAQUINÀRIA ALIMENTACIÓ
FERRETERIA, AIXETERIA, ALTRES INSTAL•LACIONS DE LA LLAAl enviar el formulario recibirá un comprobante al correo electrónico indicado en este documento.


    
Li comuniquem que les dades introduïdes al portal www.aeball.net seran incorporades a un fitxer que gestiona AEBALL / UPMBALL amb l'objectiu d'oferir-li els serveis propis de la seva activitat. Es pot procedir a una possible comunicació o cessió a tercers per a finalitets relacionades amb les activitats desenvolupades pel responsable del fitxer. Pot exercir els seus drets d'oposició, cancel.lació, modificació o accés mitjançant un comunicat remès a AEBALL / UPMBALL (aeball@aeball.net).

En caso de duda, diríjase a: info@aeball.net


AEBALL - Associació Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat * UPMBALL - Unió Patronal Metal·lúrgica de L’Hospitalet i Baix Llobregat
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Dreta - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Fax. 93.337.50.15 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Política de cookies